ஃபெட்னா 2019 – முதல் நாள் நிகழ்வில் கலந்துகொள்ளும் சிறப்பு விருந்தினர்கள்

NRI தமிழ் டிவி

ஃபெட்னா 2019, முதல் நாள் நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளவிருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களின் பற்றிய அறிமுகம்.

விழா ஏற்பாடுகள்:

 

 

சீர்காழி சிவா சிதம்பரம்

 

பேராசிரியர் ஞானசம்பந்தம்

 

தமிழரின் பெருமைகளில் ஒன்றான பொங்கல் அலங்காரம் குடில்